Academia Arabescas Vänförening

Individuellt medlemskap

Medlemskap i Academia Arabescas Vänförening ger möjlighet och rätt att utnyttja institutets medlemsfaciliteter i Stockholm (medlemsträffar, föredrag etc.) samt att i Marrakech och Oulad Driss i Marocko få tillgång till billigt boende, bibliotek, rådgivning m.m.
300 SEK per år

Familjemedlemskap

200 SEK per år och 100 SEK för ytterligare familjemedlem över 18 år

Frivilligt Donationsmedlemskap

Medlemsavgifter och donationer insättes på Academia Arabescas Vänförenings Plusgirokonto: 649 96 21 – 8 

Glöm inte att ange namn, postadress, telefon och e-mailadress både på inbetalningstalongen samt i nedanstående formulär med uppgift om  inbetalningsdag i rutan för meddelanden.

 

Formulär för medlemsansökan