Välkommen till Academia Arabescas Kulturoaser!

Forskning. Kreativa Möten. Inspiration.

Blå Tornet, Strindbergshuset, Stockholm, Sverige

Forskarlägenhet & Bildarkiv

Forskning. Kreativa Möten. Inspiration.

Välkommen till Academia Arabescas kulturoaser!

Medinan, Marrakech, Marocko

Kulturpalats, Gästhem & Bibliotek

Välkommen till Academia Arabescas Kulturoaser!

Forskning. Kreativa Möten. Inspiration.

Ouled Driss, Sahara, Marocko

Digital Research & Storytelling Center

Forskning. Kreativa Möten. Inspiration.

Välkommen till Academia Arabescas kulturoaser!

Vår Verksamhet

 

KULTUROASER
Under snart ett halvt sekel har vi med stor glädje fått uppleva hur välgörande kreativa möten hos oss är för såväl studier och forskning som konstnärlig inspiration. Alla de forskar- och studiegrupper, artister och konstnärer som gästat oss under årens lopp har gång på gång intygat detta.

FORSKNING. INSPIRATION. KREATIVA MÖTEN.
Grundstommen i hela Academia Arabescas verksamhet bygger på att i ett kreativt och öppet samarbete med andra kulturföreningar, hos allmänheten, inom utbildningsväsendet och i olika media sprida en djupare och bredare kunskap om – och ökad förståelse för – olika kulturyttringar i Nordafrika och Mellersta Östern i syfte att verka för fred, demokrati och mångkulturell samverkan.

Musik & Dans

Immateriella kulturarv kan vara en av de mest svårdefinierbara formuleringarna att ta ställning till – men vi diskuterar gärna vidare – med hjälp av Rytmer & Rörelser från Orienten till Oceanien…

Projekt 2022

Digitala berättelser under en
gemensam himmel

Sahara & Sapmi. Sand & Snö. Stjärntecknens oändliga inspirationsnivåer i samklang med snöflingornas musik, sandkornens sång och digitala drömmar.

PROJEKT 2021-2023

Minoriteter & Ursprungsbefolkningar

Framtidsperspektiv, visioner och scenariodesign för befolkningsglesa områden. Vilka är de stora genombrotten idag och kan roboten eventuellt ha en roll i dessa?

Projekt 2022

Konsthantverk & unik design

Studera våra fantastiska samlingar av traditionella dräkter och andra  unika konsthantverksprodukter från hela MENA-området samt vår rikliga litteratur inom dessa ämnesområden.

Future visions

Den Orientaliska Trädgårdskonstens Historia

Geologi. Eufrat & Tigris. Edens Lustgård. Flora & Fauna. Vi lär oss hemligheterna bakom ekologisk arkitektur och gröna oaser.

PROJEKT 2022

Ökenkunskap & Nomadism

Musik- och danstraditioner, seder och bruk med personliga möten kring orala berättartekniker.
Där bortom sanddynorna hägrar Stjärnhimlen och Timbuktu…

Projekt 2022