Academia Arabesca

Kulturoaser.

Grundstommen i hela Academia Arabescas verksamhet bygger på att i ett kreativt och öppet samarbete med andra kulturföreningar, hos allmänheten, inom utbildningsväsendet och i olika media sprida en djupare och bredare kunskap om – och ökad förståelse för – olika kulturyttringar i MENA-länderna (Middle East and North Africa) i syfte att verka för fred, demokrati och mångkulturell samverkan.

  • Att bereda möjlighet för enskilda forskare och forskargrupper, studenter, författare, konstnärer, artister – företrädesvis från de nordiska länderna – att kunna ägna sig åt forskning, studier, projektarbeten och stimulera kulturutbyten med MENA-länderna, men särskilt mellan Marocko och Sverige.
  • Att ordna kurser och föreläsningar om marockansk kultur i Marocko och i Sverige.
  • Att stimulera och i mån av möjlighet bidraga till produktion av dokumentärfilmer och böcker om marockansk och övriga MENA-länders kultur.

En Mötesplats för

Kreativa Idéer
Inspiration
Forskning

Välkommen att bli medlem och därmed få möjlighet att vistas i våra kulturoaser. Där kan Du finna det välbehövliga lugn som får kreativiteten att blomstra. Där kan Du kan koppla av från Västerlandets stress i rofylld orientalisk miljö, skriva färdigt din bok, bearbeta din doktorsavhandling, få inspiration att dikta, måla, eller bara vila och vara bland alla vackra ting i våra hus. Eller kanske vill Du stillsamt vandra mellan palmerna i vår oasträdgård och sedan meditera uppe på en sanddyn i Saharaöknen.

Alla medlemsbidrag och donationer går oavkortat till underhåll och fortsatt förbättring av de över 100 år gamla traditionella byggnaderna, lön till lokal personal, expansion av biblioteket. Verksamheten drivs ideellt av styrelseledamöter och volontärer i Academia Arabescas Vänförening. Vi är tacksamma om Du vill stödja oss med medlemskap, donationer eller frivilliga arbetsinsatser även om Du inte har för avsikt eller möjlighet att under nuvarande år besöka institutet i Marrakech. Medlemskap och donationer bidrar till att vi ska kunna överleva coronakrisen och för att vi fortsatt ska kunna underhålla och förbättra våra kreativa och inspirerande mötesplatser i Marocko. Vi behöver bl.a. reparera det planerade Sverigehuset för svenska konstnärer och artister i en byggnad som till hälften raserades i det stora ovädret i augusti 2018. Mer information om utvecklingen av detta projekt kan du hitta om du följer våra inlägg på Facebook.

Academia Arabesca ser framtiden an med stor tillförsikt och längtar efter att snart få möta såväl nya som gamla medlemmar så fort Coronan släppt sitt destruktiva grepp om vår gemensamma värld!

Personal & Styrelse

– Verksamhetsåret 2021 –

Gita Sellman

Grundare & Visionär. Styrelseledamot.

Carl Biörsmark

Projektledare Sahara & Styrelseledamot

Hicham Haddadi

Teknik & Underhåll

Marianne Laanatza
Forskare & Mellanösternexpert

Styrelseledamot

Susanne Olsson
Professor i Religionsvetenskap, Stockholms Universitet

Ordförande

Mikael Pirak
Samisk konsthantverkare & Slöjdlärare

Styrelsesuppleant

Hans Kvarnström
Teolog & Konstnär

Styrelseledamot

Lotta Oom
Frilansjournalist

Styrelseledamot

Josefine Chiacchiero
Dansare & Språklärare

Styrelsesuppleant

Daniel Spiring
Läkare & Ekonom

Styrelsesuppleant

Marina Davidsson

Revisor